Criteria

Hvad skal virksomheder leve op til for at få D-mærket?

D-mærket er det første af sin art i verden, der forbinder it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse i ét og samme mærke. D-mærket hjælper virksomheder og skaber samtidig større efterspørgsel efter digital ansvarlighed.

For at opnå D-mærket skal virksomheden opfylde en række kriterier, der omhandler krav indenfor både it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. Kriterierne dækker over områderne it-sikkerhed, databeskyttelse og dataetik.


Kriterierne tildeles på baggrund af virksomhedsgruppen (I, II, III, IV). Virksomhedsgruppen angiver, hvor mange kriterier virksomheden tildeles.

D-mærkets 8 kriterier fremgår af oversigten og siderne nedenfor. Under hvert kriterie findes en række underkriterier og krav. Hvert kriterie har fire niveauer, hvoraf tre af niveauerne beskrevet overordnet på kriterie-siderne.

For at se det fulde kriteriesæt og få tildelt det antal kriterier og krav, som passer til din virksomhed, er det nødvendigt at blive oprettet i D-mærkets selvevalueringsværktøj.


Skip to content